Giới thiệu về công ty

Iconic Co.,Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

[JHN0024146] Manager/Supervisor

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 1.200 - 2.000 USD
Hết hạn nộp 30/08/2020
Ngành nghề Dịch vụ khách hàng , Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm 5 Năm

Địa điểm