Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Uzin Metal

Thông Tin Tuyển Dụng

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 450 - 1.000 USD
Hết hạn nộp 31/05/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Ngành khác , Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm 1 Năm

LIXIL Global Manufacturing Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Trung Đông

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Đồng Nai

ASPHALT DISTRIBUTION COMPANY LIMITED (ADCO)

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

MegaCEO

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

 • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

Công Ty VMEP - SYM

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Đồng Nai

Công Ty TNHH OTO VINA

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai