Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

Thông Tin Tuyển Dụng

Kế Toán Tổng hợp ( Công Ty Sàn Nhựa)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/08/2021
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 2 - 0 Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 10 Tr - 16 Tr VND

  • Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 10 Tr - 16 Tr VND

  • Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hải Phòng