Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Kế toán Trưởng (làm việc tại Lâm Đồng)

Tổng Công Ty Cổ Phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn
Ngày cập nhật: 26/03/2020

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

- Quản lý trực tiếp Phòng Tài chính - Kế toán. Tổ chức bộ máy kế toán - thống kê hiệu quả, phân công rõ ràng từng vị trí công việc của Phòng.

- Xây dựng và trình Giám đốc Công ty phê duyệt ban hành các quy định, quy trình nghiệp vụ về hạch toán kế toán áp dụng trong Công ty.

- Tham mưu cho lãnh đạo trong công tác quản lý Tài chính - Kế toán thông qua việc ban hành các quy chế, quy định, quy trình hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý điều hành về lĩnh vực tài chính. kế toán.

- Tham mưu trong công tác quản lý tài sản thông qua việc tham gia các hội đồng tư vấn: giá, thẩm định, thanh lý tài sản, sáng kiến, thi đua khen thưởng, xét thầu…

- Chủ động khảo sát lãi suất để tham mưu cho Giám đốc trong việc thực hiện gửi tiền và giải ngân. Hướng dẫn kế toán viên: hạch toán kế toán đối với các khoản tiền gửi, tiền vay trong nước.

- Phối hợp các phòng ban có liên quan tổ chức phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất các biện pháp quản lý trình Giám đốc xem xét chỉ đạo.

- Tham mưu các vấn đề liên quan trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn Kế toán trưởng.

- Lập kế họach tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tính hiệu quả dự án đầu tư mới của Công ty.

- Xây dựng hệ thống báo cáo thống kê, kế toán mang tính bắt buộc hoặc hướng dẫn trong Công ty và triển khai đồng bộ cho các bộ phận.

- Xây dựng danh mục mã hóa đối tượng, pháp nhân, khoản mục chi phí giá thành thống nhất trong Công ty với Tổng Công ty nhằm phục vụ cho công tác thống kê, quản lý và phân tích số liệu.

- Tổ chức thực hiện các công việc hạch toán kế toán, thống kê, Khai báo Hải quan xuất nhập khẩu theo quy định của Luật Kế toán, Pháp lệnh Thống kê, các Chuẩn mực kế toán, Luật Hải Quan và các văn bản hướng dẫn quy định của Nhà nước Việt Nam có liên quan đến kế toán, thống kê hoặc theo tiêu chuẩn kế toán, thống kê quốc tế.

- Tổ chức công tác lập kê khai, quyết toán Thuế, Hải Quan, thông tin cổ đông thường xuyên và định kỳ. Cập nhật chính sách thuế, hải quan cho phòng, ban trong công ty.

- Thực hiện việc liên hệ, tham gia thương thảo hợp đồng về giá, điều kiện thanh toán, tài chính, khác: dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ sản xuất. Trình ký các hợp đồng kiểm toán, tư vấn theo phê duyệt của Công ty, của Tổng Công ty.

- Tham gia Tổ tư vấn giám sát, nghiệm thu đầu tư xây dựng xây dựng cơ bản.

- Xử lý các tình huống vướng mắc trong quá trình thực hiện các hướng dẫn, quy định, chính sách trong lĩnh vực tài chính - kế toán - thống kê, thuế tại công ty.

- Nghiên cứu và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền về chế độ chính sách trong lĩnh vực kế toán, thuế.

- Cập nhật thông tin, tài liệu, các quy định của pháp luật để xây dựng các quy định, quy chế quản lý nội bộ có liên quan đến các hoạt động kế toán - thống kê. Hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, quy định về quản lý kế toán, thống kê; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về kế toán, thống kê cho các bộ phận, cán bộ, nhân viên có liên quan trong công ty.

- Lập kế họach kiểm kê tài sản định kỳ theo quy định nhằm phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, thống kê.

- Giám sát thực hiện các quy định về quản lý tài sản, tài chính của Công ty. Soạn thảo và trình lãnh đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về quản lý tài sản và đảm bảo tài chính phù hợp với qui định hiện hành.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, thống kê, Hải quan.

- Kiểm soát việc thực hiện chi phí theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính có liên quan đến lĩnh vực Kế toán thống kê.

- Thực hiện việc quyết toán vốn đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra công việc của nhân viên trong phòng.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Theo dõi, kiểm tra và quản lý phương tiện làm việc, tài sản của phòng được trang bị và Công ty.

- Ký: lệnh thu chi tiền mặt; ngân hàng; Hóa đơn; Bảng đối chiếu công nợ; chứng từ và theo ủy Quyền của Giám đốc Công ty.

- Ký các văn bản do phòng Tài chính - Kế toán soạn thảo.

- Lập và cung cấp các báo cáo - định kỳ: Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế, Báo cáo hải Quan của Công ty theo quy định của pháp luật và các báo cáo khác cho các bộ phận chức năng trong và ngoài công ty khi có yêu cầu.

- Báo cáo giao ban tháng (Sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, chi phí, công nợ…).

- Kiểm tra và ký Báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm và có ý kiến đánh giá và đề xuất kiến nghị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị và Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Đại học. Chuyên môn: Kế toán (ưu tiên Khoa kế toán – Kiểm toán)

Trên 3 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng

Công việc cần kiến thức ngoại ngữ ở mức độ đọc hiểu được cơ bản về tài liệu chuyên môn /Diễn đạt một cách đơn giản trong tình huống quen thuộc (tương đương ở cấp độ A)

Tin học: Am hiểu rõ và sử dụng thành thạo về hệ thống phần mềm quản lý hiện đại ERP. Khảo sát, setup và đào tạo nhân viên quản lý và sử dụng phần mềm như: phần mềm kế toán, Quản lý kho. Sử dụng vi tính ở mức độ thành thạo Word, Excel, Access, Power point và biết sử dụng trên phần mềm chuyên dụng; email, internet ở mức độ tốt.

Địa chỉ làm việc: Lô CN5, Khu công nghiệp Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Tổng Công Ty Cổ Phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn

http://www.sabeco.com.vnQui mô công ty: 25-99
Người tiêu dùng Việt Nam từ lâu đã quen thuộc với thương hiệu Bia Sài Gòn của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn. Năm 2017, Bia Sài...Chi tiết

Các công việc tương tự

Kế toán Trưởng (làm việc tại Lâm Đồng)

Tổng Công Ty Cổ Phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

Tổng Công Ty Cổ Phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn

Thông Tin Tuyển Dụng

Kế toán Trưởng (làm việc tại Lâm Đồng)

Địa điểm