Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

Thông Tin Tuyển Dụng

Kiểm Toán Viên Giám Định Bồi Thường Về Bảo Hiểm Hàng Hóa Và Tài Sản

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 22/03/2021
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán , Bảo hiểm , Tài chính / Đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bảo Long

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Dai-ichi Life Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Trên 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Hồ Chí Minh