Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN 123 - BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 (HỒ CHÍ MINH)

Thông Tin Tuyển Dụng

KINH DOANH - MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN HOA HỒNG CAO

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 50,000,000 VND
Hết hạn nộp 16/05/2021
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 12 Tr - 23 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 12 Tr - 23 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 12 Tr - 23 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 12 Tr - 23 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh