Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BẮC PHƯƠNG

Thông Tin Tuyển Dụng

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 17/11/2020
Ngành nghề Môi trường , An toàn lao động
Kinh nghiệm 5 Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty Cổ phần FECON

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Hà Nội | Toàn quốc

Ricons Construction Investment JSC

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh | Hà Nội | KV Nam Trung Bộ

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Công ty Cổ phần FECON

$ 6,5 Tr - 8 Tr VND

 • Hà Nội | Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Chi nhánh Hà Nội Công Ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Hà Nội | Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Hà Nội