Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Một thành viên Thanh Bình - Bộ Công An

Thông Tin Tuyển Dụng

Kỹ sư bán hàng (Pre-Sales)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 25/08/2021
Ngành nghề CNTT - Phần cứng / Mạng

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 6 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 6 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 6 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty CP Công Nghệ môi Trường Toàn Diện

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội