Địa điểm

Attapeu

 • Lương

  9 Tr - 12 Tr VND

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  08/12/2020

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

-

Lập các bản vẽ chi tiết, thiết bị theo yêu cầu sản xuất, bảo dưỡng.

Lập kế hoạch bảo trì, kế hoạch sản xuất các phòng ban thuộc khối nhà máy, theo dõi kế hoạch thực hiện và báo cáo tiến độ thực hiện, chi phí thực hiện kế hoạch, đưa ra cảnh báo tiến độ và chi phí.

Theo dõi và thường xuyên và cập nhật tiến độ thực hiện, tình hình mua vật tư của các kế hoạch bảo trì, sản xuất.

Thực hiện các báo cáo định kỳ và bất thường về thực hiện bảo trì, sản xuất.

Hỗ trợ các công việc thực hiện công tác bảo trì, sản xuất: lập kế hoạch mua sắm vật tư, làm việc với Nhà cung cấp…

Tương tác, phối hợp làm việc với các phòng ban hoàn thành các công việc bảo trì, sản xuất đúng thời hạn.

Hỗ trợ các công việc chung của phòng và các công việc khác được yêu cầu.

Kết hợp với nhân viên các phòng ban để theo dõi tiến độ các công việc bảo trì, sản xuất, tiếp nhận, thực hiện và xử lý các báo cáo từ các phòng ban theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Làm việc với phòng Mua hàng để theo dõi tình hình mua vật tư, theo dõi chi phí mua hàng và cập nhật tiến độ mua hàng cho công tác bảo trì, sản xuất.

Phụ trách lưu trữ, quản lý các chứng từ, dữ liệu, hồ sơ…liên quan đến thiết bị, kế hoạch bảo trì, sản xuất khối Nhà máy.

Dịch các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Tiếp nhận và tổng hợp các đề nghị mua hàng, các yêu cầu, kế hoạch, đề nghị, trình ký liên quan đến công tác bảo trì, sản xuất và theo dõi tiến trình các công việc này theo chỉ đạo của cấp trên.

Thực hiện các công việc liên quan đến các dự án của khối sản xuất theo phân công.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Nhanh nhẹn

- Chịu khó, chịu được môi trường làm việc áp lực

- Làm việc tại Attapeu Lào

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: 22 - 35

Các công việc tương tự

Feedback