Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  18 Tr - 22 Tr VND

 • Kinh nghiệm

  2 - 3 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  31/10/2020

Mô tả Công việc

 • Thực hiện tiếp nhận, phân tích và làm rõ bài toán với đơn vị nghiệp vụ. Báo cáo trưởng phòng ban quản lý trực tiếp về tính khả thi và đứng đắn của yêu cầu.
 • Xây dựng kiến trúc cho các hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn (Big Data)
 • Quy hoạch, thiết kế hạ tầng công nghệ và triển khai các ứng dụng trong hệ sinh thái dữ liệu lớn (Big Data) (Hadoop, Spark, Kafka, Zookeeper …) nhằm đảm bảo cung cấp một nền tảng đồng nhất, ổn định và hiệu quả, giúp các ứng dụng khai thác số liệu hoạt động thông suốt và chính xác trên hạ tầng này
 • Quy hoạch, thiết kế các công cụ nền tảng, công cụ giám sát, cảnh báo KPI chất lượng số liệu … để tự động giám sát hiện trạng của hệ thống, chất lượng dữ liệu giúp đưa ra các cảnh báo kịp thời tới nhân sự vận hành, đội dự án
 • Thiết kế, tổ chức phân quyền & quản lý người dùng trên hệ thống, đảm bảo cung cấp dữ liệu đến đúng người. Tránh các rủi ro về mất mát, thất thoát dữ liệu
 • Thực hiện triển khai và bảo đảm tính đứng đắn và ổn định của hệ thống khai phá dữ liệu

Yêu Cầu Công Việc

· Ít nhất 3 năm làm việc trong phát triển phần mềm, hoặc 2 năm với vai trò Kỹ sư dữ liệu lớn (Big Data Engineer) hoặc tương đương

 • Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu & giải thuật
 • Kiến thức về giám sát, lưu trữ, xử lý dữ liệu phân tán, xử lý dữ liệu lớn (Hadoop, Spark, Elastic Search…)
 • Kiến thức về thiết kế, tổ chức DWH (snow schema, star schema, ...)
 • Kiến thức về thiết kế, tổ chức luồng xử lý dữ liệu (batch processing, stream procesing, ...)
 • Kiến thức về thiết kế, tổ chức pipeline dữ liệu
 • Kiển thức về các loại CSDL (RDBMS, Graph Databases, NoSQL Products, ...)
 • Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình (Java, Scala, ...), SQL
 • Kỹ năng thành thạo một trong các framework, thư viện lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn (Hadoop, Spark, Kafka, Zookeeper, ...)
 • Kỹ năng sử dụng một trong các loại CSDL (Oracle, Neo4j, HBase, Cassandra, MongoDB

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Các công việc tương tự

TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ VIỄN THÔNG MOBIFONE

$ 16 Tr - 18 Tr VND

 • Hà Nội

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 17,6 Tr - 44 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Hà Nội

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Hà Nội

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty CP Truyền Thông Số Hoàng Kim

Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Hà Nội

Công Ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Hà Nội

Công Ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Hà Nội
Feedback