Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty CP NetNam

$ 18 Tr - 25 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty Cổ phần tập đoàn IDC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Thông Minh

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TĐ

$ 15 Tr - 17 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty cổ phần Megabuild

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Hà Nội | Thanh Hóa | Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội