Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty CP NetNam

$ 18 Tr - 25 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty Cổ phần tập đoàn IDC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Thông Minh

$ Trên 10 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TĐ

$ 15 Tr - 17 Tr VND

 • Hà Nội

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

Công ty cổ phần Megabuild

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Innovative Software Development

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hà Nội | Thanh Hóa | Hồ Chí Minh