Giới thiệu về công ty

MegaCEO

Thông Tin Tuyển Dụng

Kỹ Sư Hệ Thống Chất Lượng (Sản Xuất, Tiếng Anh/Trung, 900USD, M8792)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 700 - 900 USD
Hết hạn nộp 11/02/2021
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất , Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm 2 - 3 Năm

Địa điểm

Hải Dương

Hải Phòng

Quảng Ninh

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

$ Trên 15 Tr VND

  • Hải Phòng

MegaCEO

$ 19,8 Tr - 24,2 Tr VND

  • Hải Phòng | Hải Dương | Quảng Ninh

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hà Nội | Hải Dương | Bắc Ninh

MegaCEO

$ 19,8 Tr - 24,2 Tr VND

  • Hải Phòng | Hải Dương | Hưng Yên

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Cạnh tranh

  • Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Cạnh tranh

  • Hải Phòng

First Alliances

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Hải Dương | Hưng Yên | Quảng Ngãi

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 20 Tr - 28 Tr VND

  • Hải Phòng

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hải Phòng | Hà Nội | Hải Dương