Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần QH Plus

Thông Tin Tuyển Dụng

Kỹ Sư Kinh Doanh

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 27/01/2021
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Xây dựng

CÔNG TY TNHH VŨ MINH

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội | Nghệ An

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tự Động Biển Đông

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tự Động Biển Đông

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tự Động Biển Đông

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tự Động Biển Đông

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẠT

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tự Động Biển Đông

$ 10 Tr - 50 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh