Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Hitron Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Kỹ Sư/ KTV DIP

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 25/07/2020
Ngành nghề Bưu chính viễn thông , Điện / Điện tử / Điện lạnh , Xây dựng

Công Ty TNHH Công Nghệ Hitron Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LITE ON VIỆT NAM

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Hải Phòng

Công ty TNHH HORN Việt Nam

$ 12 Tr - 22 Tr VND

 • Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LITE ON VIỆT NAM

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Hải Phòng

Công ty TNHH HORN Việt Nam

$ 12 Tr - 22 Tr VND

 • Hải Phòng

Công ty TNHH HORN Việt Nam

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Hải Phòng

Công ty TNHH HORN Việt Nam

$ 12 Tr - 18 Tr VND

 • Hải Phòng

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

$ Cạnh tranh

 • Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LITE ON VIỆT NAM

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LITE ON VIỆT NAM

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Hải Phòng

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng

$ Cạnh tranh

 • Hải Phòng