Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Kỹ Sư Lập Trình Software (C/C++)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 9,000,000 - 15,000,000 VND
Hết hạn nộp 08/02/2021
Ngành nghề Điện / Điện tử / Điện lạnh , CNTT - Phần mềm

Địa điểm

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 22 Tr - 55 Tr VND

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Nhất Phương

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

SolarBK

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

SolarBK

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,5 Tr - 20,9 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Tr - 27 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12 Tr - 27 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh