Giới thiệu về công ty

Talent Trader Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

KỸ SƯ NGƯỜI NHẬT

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 2.500 - 3.500 USD
Hết hạn nộp 16/10/2020
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 3 Năm

Địa điểm

Hà Nội

Công ty TNHH kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và cộng sự

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 33 Tr - 66 Tr VND

 • Hà Nội

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

Công ty TNHH kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và cộng sự

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

J-Job Recruitment Network

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Hà Nội

Liên Danh Yasuda Kolon

$ 12 Tr - 14 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty Cổ phần FECON

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội | Toàn quốc

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Hà Nội | Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MVE HÀ NỘI

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hà Nội

Tổng Công ty 789/Binh đoàn 11/Bộ Quốc phòng

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Hà Nội

Công Ty TNHH Unios

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh | Hà Nội