Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Thông Tin Tuyển Dụng

kỹ thuật khuôn

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 20/02/2021
Ngành nghề Bảo trì / Sửa chữa

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Bình Dương

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Bình Dương

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 8,5 Tr - 12 Tr VND

  • Bình Dương

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 8,5 Tr - 12 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Bình Dương

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Bình Dương