Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

Thông Tin Tuyển Dụng

Lái Xe Cho Giám Đốc

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 9,000,000 VND
Hết hạn nộp 09/08/2021
Ngành nghề Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận , Hành chính / Thư ký , Du lịch
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội