Giới thiệu về công ty

VnResource Co. Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

Lập trình viên (.Net/ AngularJS)

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/07/2020
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

Địa điểm

VnResource Co. Ltd

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

VnResource Co. Ltd

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

VnResource Co. Ltd

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

VnResource Co. Ltd

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KOUSHIN VIỆT NAM

$ 8 Tr - 23 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Hoayeuthuong.com

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vu Trực tuyến Trường Minh Thịnh

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Trên 55 Tr VND

 • Hồ Chí Minh | Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE BRANDING

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

VnResource Co. Ltd

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE BRANDING

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh