Giới thiệu về công ty

First Alliances' client

Thông Tin Tuyển Dụng

Legal & Compliance Manager (504341)

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 3.000 - 5.000 USD
Hết hạn nộp 25/12/2020
Ngành nghề Tư vấn , Luật / Pháp lý
Kinh nghiệm 10 - 15 Năm

Địa điểm

First Alliances' client

$ 70 Tr - 80 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 100 Tr - 120 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 50 Tr - 100 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÔNG TIÊN

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

First Alliances' client

$ 60 Tr - 80 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances' Client

$ 50 Tr - 60 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Toyota Financial Services Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

First Alliances' Client

$ 50 Tr - 60 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 35 Tr - 70 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 50 Tr - 80 Tr VND

  • Hồ Chí Minh