Giới thiệu về công ty

First Alliances

Thông Tin Tuyển Dụng

Legal & Compliance Manager - Healthcare (ID: 503185)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 35,000,000 - 70,000,000 VND
Hết hạn nộp 12/12/2020
Ngành nghề Luật / Pháp lý
Kinh nghiệm 3 - 10 Năm

Địa điểm

First Alliances

$ 40 Tr - 60 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances' client

$ 70 Tr - 80 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances' client

$ 60 Tr - 80 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 50 Tr - 80 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 100 Tr - 120 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 88 Tr - 132 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 100 Tr - 120 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances' client

$ 66 Tr - 110 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 50 Tr - 100 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÔNG TIÊN

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh