Giới thiệu về công ty

First Alliances

Thông Tin Tuyển Dụng

Legal & Government Affairs Manager - Healthcare (ID: 503185)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 40,000,000 - 60,000,000 VND
Hết hạn nộp 06/12/2020
Ngành nghề Tư vấn , Luật / Pháp lý
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Địa điểm

First Alliances

$ 35 Tr - 70 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 40 Tr - 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 40 Tr - 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 40 Tr - 60 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 88 Tr - 132 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 100 Tr - 120 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 50 Tr - 80 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances' client

$ 39,6 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG THÔNG TIN VIỆT NAM

$ 44 Tr - 88 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances' client

$ 70 Tr - 80 Tr VND

  • Hồ Chí Minh