Giới thiệu về công ty

MM Mega Market Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Local Category Manager Fresh Food - MM Mega Market

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 20/06/2020
Ngành nghề Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 4,7 Tr - 6 Tr VND

  • Hà Nội

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 4,5 Tr - 6 Tr VND

  • Hà Nội

MM Mega Market Vietnam

$ Dưới 1 Tr VND

  • Hà Nội

MM Mega Market Vietnam

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Hà Nội

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Hoàng Mai

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Hà Nội

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 4,7 Tr - 6 Tr VND

  • Hà Nội

Language Link Vietnam

$ 35 Tr - 50 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội