Giới thiệu về công ty

Công ty Matsumoto Kiyoshi Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Lotus Group - Assistant Merchandising Manager (Cosmetics And Drugstore Chain)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 20,000,000 - 28,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/11/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Biên phiên dịch
Kinh nghiệm 2 - 5 Năm

Công ty SX TM DV Lê Mây

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần V Lotus Holdings

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần V Lotus Holdings

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần V Lotus Holdings

$ 20 Tr - 28 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần V Lotus Holdings

$ 23 Tr - 28 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SX TM DV LÊ MÂY

$ 6 Tr - 7,5 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Lotus Group

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty SX TM DV Lê Mây

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công ty SX TM DV Lê Mây

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công ty SX TM DV Lê Mây

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công ty SX TM DV Lê Mây

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Hồ Chí Minh