Giới thiệu về công ty

XP Power Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Material Planner

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 18/08/2021
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Điện / Điện tử / Điện lạnh , Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Vietnam Furniture Resources (VFR)

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

DAFI Tropicdane Furniture

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Dai Sheng Enterprise VN

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Wanek Furniture

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Bình Dương