Giới thiệu về công ty

Dai Sheng Enterprise VN

Thông Tin Tuyển Dụng

Material Purchasing Associate

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 04/12/2020
Ngành nghề Tư vấn , Thống kê , Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm

Địa điểm

Dai Sheng Enterprise VN

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Dai Sheng Enterprise VN

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Dai Sheng Enterprise VN

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Dai Sheng Enterprise VN

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Công Ty TNHH Ortholite Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Rochdale Spears Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Công ty TNHH Gritti Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

GUVI COMPANY LIMITED

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương