Giới thiệu về công ty

First Alliances

Thông Tin Tuyển Dụng

MEP QS Assistant Manager (Foreign Real Estate Developer) (ID: 502057)

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Hết hạn nộp 18/11/2020
Ngành nghề Kiến trúc , Xây dựng , Bất động sản
Kinh nghiệm 5 - 15 Năm

First Alliances

$ 44 Tr - 77 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ 55 Tr - 77 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ 44 Tr - 77 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ 66 Tr - 110 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ 40 Tr - 70 Tr VND

  • Hà Nội

Insurance Company

$ 30 Tr - 35 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ Trên 20 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

First Alliances

$ 17,6 Tr - 33 Tr VND

  • Hà Nội

MegaCEO

$ 44 Tr - 50,6 Tr VND

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng