Giới thiệu về công ty

MM Mega Market Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

MERCHANDISE INTERN - MM MEGA MARKET DIST.2

Cấp bậc Sinh viên/ Thực tập sinh
Lương $ 2,000,000 - 3,000,000 VND
Hết hạn nộp 29/07/2020
Ngành nghề Thu mua / Vật tư

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Dưới 12 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 17 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh