Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhà Bè _ GA/HR Assistant Manager _ tiếng Nhật N2 _ 18099MG

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 16,000,000 - 22,000,000 VND
Hết hạn nộp 11/11/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Quản lý điều hành , Nhân sự
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Địa điểm

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 16 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 23 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 21 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Talent Trader Vietnam

$ 33 Tr - 55 Tr VND

 • Hà Nội | Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 28 Tr - 30 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Jellyfish Vietnam 's client

$ Dưới 22 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 9 Tr - 13 Tr VND

 • Hồ Chí Minh