Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhà Bè_ GA/HR Manager ( Tiếng Nhật N2)_ 17809KC

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/08/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Quản lý điều hành , Nhân sự
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 11 Tr - 13 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 21 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 12 Tr - 16 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 50 Tr - 60 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 40 Tr - 50 Tr VND

 • Hồ Chí Minh