Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhà Bè_ Import & Export Assistant ( Tiếng Nhật N3 hoặc tiếng Anh tốt)_ 17811KC

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 18,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/07/2020
Ngành nghề Xuất nhập khẩu , Ngành khác
Kinh nghiệm 3 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 35 Tr - 50 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 16 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 23 Tr - 32 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 11 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh