Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Sự

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Hết hạn nộp 28/01/2021
Ngành nghề Nhân sự , Kế toán / Kiểm toán , Du lịch

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ Trên 10 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ Trên 10 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ Trên 10 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY TNHH BHNT CHUBB VIỆT NAM

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY TNHH BHNT CHUBB VIỆT NAM

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội