Giới thiệu về công ty

CareerBuilder

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại (Hà Nội)

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 17/08/2021
Ngành nghề Dịch vụ khách hàng , Tư vấn , Bán hàng / Kinh doanh

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

TECHCOMBANK

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội