Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Bà Rịa - Vũng Tàu | Đồng Nai

KOVA Trading – KOVA Group

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

San Miguel Brewery Vietnam

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

URSIN Co., Ltd

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sakura Beauty Vietnam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 7 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Đồng Nai

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh