NHÂN VIÊN BAN QUẢN TRỊ RỦI RO

Tập Đoàn Tuấn Ân
Địa điểm

Hồ Chí Minh

 • Lương

  11 Tr - 13 Tr VND

 • Kinh nghiệm

  1 - 0 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  31/07/2020

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

 1. Kiểm tra tính tuân thủ, hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của ban Giám đốc; công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của kế toán Tập đoàn và công ty thành viên theo định kỳ hàng năm, kiểm tra bất thường theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị hay Đại Hội đồng cổ đông.
 2. Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng và số liệu đầu kỳ hằng năm của Ban kiểm soát nội bộ, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, ban Giám đốc công ty thành viên.
 3. Đánh giá công tác quản lý và kiểm soát của Ban Tổng giám đốc, Giám đốc công ty thành viên và kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ.
 4. Trình báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm của Tập đoàn, công ty thành viên lên Hội đồng quản trị tại cuộc họp thường niên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị rủi ro, Kinh tế, Kế toán, kiểm toán, Luật.

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm.

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Các công việc tương tự

Tập Đoàn Tuấn Ân

Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Tuấn Ân

Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Tuấn Ân

Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Tuấn Ân

Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần thương mại Hà Phan

$ 10 Tr - 16 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Techcombank

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Xây Dựng

Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ 6 Tr - 24 Tr VND

 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
Feedback