Giới thiệu về công ty

HOYA LENS VIETNAM LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên bảo trì điện lạnh (VSIP Quảng Ngãi)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 05/10/2020
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất

Địa điểm

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Cạnh tranh

  • Quảng Ngãi

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Cạnh tranh

  • Quảng Ngãi

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Cạnh tranh

  • Quảng Ngãi

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Cạnh tranh

  • Quảng Ngãi

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Cạnh tranh

  • Quảng Ngãi

HOYA LENS VIETNAM LTD

$ Cạnh tranh

  • Quảng Ngãi

Nhất Tín Logistics

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Quảng Ngãi

Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh

$ Cạnh tranh

  • Quảng Ngãi | Quảng Bình | Đà Nẵng

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Quảng Ngãi

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Quảng Ngãi