Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH MM Mega Market (Vietnam) tại TP. Hà Nội

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên Bộ Phận An Ninh - MM Mega Market Thăng Long

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 4,800,000 - 5,500,000 VND
Hết hạn nộp 30/06/2021
Ngành nghề An Ninh / Bảo Vệ

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 5 Tr - 6 Tr VND

  • Hà Nội

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 5 Tr - 6 Tr VND

  • Hà Nội

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 4,7 Tr - 6 Tr VND

  • Hà Nội

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

MM Mega Market Vietnam- Chi nhánh Thăng Long

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại TP Hà Nội

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Hà Nội

MM Mega Market VietNam (CN Hà Đông - Hà Nội)

$ 5 Tr - 5,5 Tr VND

  • Hà Nội

MM Mega Market Vietnam Hà Đông - Hà Nội

$ 4,7 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội