Giới thiệu về công ty

HỌC VIỆN FOCUS LEARNING

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (CSO) - Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 28/02/2023
Ngành nghề Dịch vụ khách hàng , Giáo dục / Đào tạo

HỌC VIỆN FOCUS LEARNING

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

HỌC VIỆN FOCUS LEARNING

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

HỌC VIỆN FOCUS LEARNING

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC JAXTINA

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh