Giới thiệu về công ty

VnResource Co. Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng Dự Án (QA)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 06/07/2021
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , CNTT - Phần mềm , Ngành khác
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

Địa điểm

VnResource Co. Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

VnResource Co. Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Tr - 14 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ 9 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID)

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 14 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Việt Nam Samho

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Việt Nam Samho

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh