Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên Đặt Hàng Siêu Thị - Thành Thạo Excel (Không Y/C Kinh Nghiệm)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Hết hạn nộp 28/02/2023
Ngành nghề Bán lẻ / Bán sỉ , Thu mua / Vật tư , Thủy sản / Hải sản

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Hà Nội

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 5 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Hà Nội

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 8 Tr - 18 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội | Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ Trên 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội | Cần Thơ

DKSH Vietnam Co., Ltd.

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY LIÊN PHƯƠNG

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hải Phòng | Cần Thơ