Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên Điều Hành Vận Tải (Sóng thần 1, Bình Dương)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 20/03/2021
Ngành nghề Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Bình Dương

Công ty TNHH Indo-Trans Keppel Logistics Việt Nam

$ 7,5 Tr - 8,5 Tr VND

  • Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GROVE

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Bình Dương

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG THUẬN HIỀN

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương