Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên Hành Chính (Kho - Văn Thư)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 03/04/2023
Ngành nghề Dược phẩm , Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận , Hành chính / Thư ký
Kinh nghiệm 1 - 0 Năm

Bảo mật

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Asia Dragon

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CareerBuilder's client

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh