Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Nhân Viên Hỗ Trợ Quản Lý Chứng Từ

FE CREDIT
Ngày cập nhật: 02/04/2020

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe

Mô tả Công việc

 • Nhận thư từ đối tác giao nhận hoặc từ phòng Hành chính, kiểm tra đối soát số lượng thực tế so với báo cáo của Đối tác/ Receive a letter from the delivery vendor or from the Administration department, check the actual number compared to the report of the Vendor.
 • Kiểm tra nội dung bàn giao trên Biên bản do bộ phận kinh doanh nhập so với thực tế nhận được từ Đối tác/ Check the content of the handover minutes entered by the Business unit in comparison with the actual received from the Vendor.
 • Thông báo và yêu cầu bộ phân Kinh doanh xử lý các vấn đề sai sót liên đến việc giao nhận MRC qua Email/ trực tiếp/ phone…/ Notice and request of Business unit to handle errors related to the delivery of MRC via Email/ direct/ phone…
 • Cập nhật các thông tin liên quan đến MRC lên hệ thống một cách chính xác và nhanh chóng/ Update MRC information on the system quickly and accurately.
 • Kiểm soát tổng số lượng MRC thực tế nhận so với số lương được ghi nhận trên hệ thống đảm bảo số lượng thực tế và hệ thống phải chính xác 100%/ Control the total number of actual MRC received compared to amount recorded on the system to ensure the actual number and the system must be 100% accurate
 • Thực hiện lưu trữ, bảo quản MRC nhận được và các chứng từ có liên quan theo đúng Quy trình, không làm rách, hỏng, thất lạc/ Archive and preserve of received MRC and related documents in accordance with the process. Do not rip, damage or lose it.
 • Thực hiện việc các công việc: Lập danh sách, chuẩn bị MRC, kiểm soát số lượng MRC khi đưa đi Photo, Công chứng cho Khách hàng và khi nhận lại/ Implementing tasks: Making a list, preparing MRC, controlling MRC quantity when implement Photocopy, Notarized to Customers and when receiving it back.
 • Thực hiện cấp Bản chính Biên nhận thế chấp cho Khách hàng theo đúng thời gian cam kết/ Issue the original of the Mortgage Receipt for the Customer according to the committed time
 • Xử lý và phối hợp với đối tác giao nhận gửi bản sao chứng thực MRC và bản chính Biên nhận thế chấp cho Khách hàng theo thời gian cam kết/ Process and coordinate with the delivery vendor to send certified copies of MRC and the original Mortgage Receipt to the Customer according to the committed time
 • Thực hiện việc kiểm kê MRC theo đúng Quy trình/ Inventory MRC according to the Process
 • Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu gửi trả MRC cho Khách hàng đảm bảo chỉ giao MRC khi Khách hàng đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán và theo đúng địa chỉ Khách hàng yêu cầu/ Receive and process requests for returning of MRC to Customer to ensure that the MRC is delivered only when the Customer has fulfilled payment obligations and in accordance with the address requested by the Customer
 • Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu liên quan đến MRC như: Mượn, cấp lại bản sao chứng thực, Cấp lại Biên nhận thế chấp, bản photo hoặc bản scan MRC/ Receiving and processing MRC-related requests such as: Borrowing, re-issuing certified copies, Re-issuance of Mortgage Receipts, photocopies or MRC scanned copies
 • Xử lý các khiếu nại của Khách hàng hoặc nội bộ về việc giao nhận MRC/ Handling customer's complaints or internal complaints about MRC delivery.
 • Gửi công văn Giải chấp/ thế chấp cho Cơ quan Đăng ký xe/ Send official letter of releasing/collateralizing to Motorbike Registration Agency Thực hiện các công việc có liên quan khác theo yêu cầu từ Quản lý trực tiếp/ Do other related tasks as request from line manager

Yêu Cầu Công Việc

 • Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính/  Colleges or University degree, preferably in Economy or Finance
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vị trí Nhân viên kiểm tra chứng từ, Nhân viên Hành chính/ At least 1 year of experience in  data checker position, Administrative Officer
 • Hiểu về các hoạt động kiểm tra, lưu trữ chứng từ của Ngân hàng, công ty Tài chính là một lợi thế/ Understanding the checking and document storage activities of the Bank and Finance companies is an advantage.
 • Thành thạo Vi tính văn phòng đặc biệt Excel/ Proficient in office computers especially Excel
 • Làm việc Cá nhân và theo nhóm hiệu quả/ Work individually and team work effectively
 • Khả năng làm việc với áp lực cao/ Ability to work with high pressure
 • Giao tiếp tốt/ Good communication
 • Xử lý tính huống tốt/ Handling good situations

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

FE CREDIT

www.fecredit.com.vnQui mô công ty: 10.000 - 15.000
We were founded as Consumer Finance Division of Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank). In 2015, we successfully transferred to an...Chi tiết

Các công việc tương tự

Nhân Viên Hỗ Trợ Quản Lý Chứng Từ

FE CREDIT

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.