Giới thiệu về công ty

LIXIL Global Manufacturing Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (SAP)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/05/2020
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất , Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

Địa điểm

Đồng Nai

Công Ty TNHH Uzin Metal

$ 9,9 Tr - 22 Tr VND

 • Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ Dưới 14,3 Tr VND

 • Đồng Nai

Công ty Cổ Phần SX&TM Miền Quê - The Country Co,.Ltd

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công Ty VMEP - SYM

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Đồng Nai

Công Ty TNHH OTO VINA

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công ty Cổ Phần SX&TM Miền Quê - The Country Co,.Ltd

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Muto Vietnam

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Đồng Nai

Công Ty TNHH Harada Industries Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai