Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên kiểm thử phần mềm

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Dưới 1.500 USD
Hết hạn nộp 10/11/2020
Ngành nghề CNTT - Phần mềm , CNTT - Phần cứng / Mạng

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo

$ 6 Tr - 12 Tr VND

 • Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo

$ 8 Tr - 18 Tr VND

 • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hà Nội

Gigatum Vietnam JSC

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

FPT Information System (FIS)

$ 12 Tr - 22 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Hà Nội

BRG Group

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Hà Nội

Kangaroo Group

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội