Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC HƯNG LAND

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên kinh doanh căn hộ/chung cư Quận 7

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 5,500,000 - 10,000,000 VND
Hết hạn nộp 27/06/2023
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Bất động sản

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC HƯNG LAND

$ 20 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC HƯNG LAND

$ 15 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC HƯNG LAND

$ 4 Tr - 8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC HƯNG LAND

$ 3 Tr - 6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC HƯNG LAND

$ 6 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC HƯNG LAND

$ 5,5 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC HƯNG LAND

$ 5,5 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC HƯNG LAND

$ 5,5 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC HƯNG LAND

$ 4 Tr - 8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC HƯNG LAND

$ 20 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh