Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên Nghiệp Vụ Ngân Hàng, Hội sở chính

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ 380 - 500 USD
Hết hạn nộp 07/12/2020
Ngành nghề Ngân hàng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

  • Hà Nội

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Hà Nội

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

  • Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

  • Hà Nội