Giới thiệu về công ty

Vietnam Concentrix Services Company Limited

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên Nhắc Phí - Collection

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Hết hạn nộp 03/11/2020
Ngành nghề Dịch vụ khách hàng

FE CREDIT

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 6,4 Tr - 7,5 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Gofingo Vietnam

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Talentnet Corporation

$ 6,5 Tr - 7,5 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Kim Tín

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Rentokil Initial (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Hồng Môn

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh