Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên Nhân Sự

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ 5,000,000 - 7,000,000 VND
Hết hạn nộp 20/01/2021
Ngành nghề Bảo hiểm , Tài chính / Đầu tư , Nhà hàng / Khách sạn

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY TNHH BHNT CHUBB VIỆT NAM

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ Trên 10 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ Trên 10 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ Trên 10 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt

$ 11 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội